ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό για το 8ο Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοδοντίας στην:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Λογαριασμού: 13229602902
IBAN: GR97 0110 1320 0000 1322 9602 902
Κωδικός SWIFT: ETHNGRAA
Αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας.

Σημείωση: Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.

Σε περίπτωση κατάθεσης στον προαναφερόμενο λογαριασμό, παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοαντίγραφο μέσω e-mail: events@focusonhealth.gr σημειώνοντας απαραίτητα την αιτιολογία κατάθεσης “8ο Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοδοντίας” και το ονοματεπώνυμό σας.

Προεγγραφές

  • Προεγγραφές με αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στον σχετικό λογαριασμό) μέχρι την ημερομηνία λήξης των προεγγραφών (31 Αυγούστου 2019).
  • Οι προεγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται άκυρες.
  • Η σχετική απόδειξη πληρωμής θα αποσταλεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Εγγραφές

  • Εγγραφές με αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στον σχετικό λογαριασμό) μετά τις 31 Αυγούστου 2019.

On site εγγραφές

  • Από τις 27 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2019, εγγραφές θα γίνονται μόνο on site στη γραμματεία του Συνεδρίου.

 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Θα γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση μέχρι την ημερομηνία λήξης των προεγγραφών (31/8/2019). Μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, αντικαταστάσεις ή αλλαγές ονομάτων θα θεωρούνται νέες εγγραφές και θα χρεώνονται με το κόστος συμμετοχής που ισχύει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Ε.Ε.Ε., τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι η Focus On Health με έδρα την Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα, Τηλέφωνο: (+30) 210-7223046,, Φαξ: (+30) 210-7223220, e-mail: info@focusonhealth.gr, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παύλος Πετρίδης.

Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων καθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαι ενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εκδήλωση:
Αποδέχομαι τη φωτογράφιση ή/και κινηματογράφηση της εκδήλωσης καθώς και τη δυνατότητα της εταιρείας να αναρτήσει αυτά στην ιστοσελίδα της.

Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Εταιρεία σε κατάσταση με τους συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα θέσει υπόψη των αρμοδίων αρχών (ΕΟΦ και ΠΙΣ) εφόσον της ζητηθεί.

ΓΛΩΣΣΑ
Το συνέδριο θα διεξαχθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

ΕΚΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνεται Έκθεση Εμπορικών Εταιρειών.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η κάθε προφορική ανακοίνωση θα διαρκεί 8 λεπτά και 2 λεπτά η συζήτηση. Ο χρόνος της παρουσίασης θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά.

e-POSTERS
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις του συνεδρίου θα παρουσιαστούν ως e-posters σε ειδικές οθόνες στο χώρο του συνεδρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνεται φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση από τη διοργανώτρια εταιρεία. Με την εγγραφή σας στην εκδήλωση συναινείτε στην παράδοση του υλικού στους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα.

Just another Focus On Health Events site

en_USEnglish
en_USEnglish