ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Επιτυχία-Αποτυχία της Ε.Θ.
 • Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας
 • Καθορισμός μήκους εργασίας
 • Διεύρυνση ρ.σ. με μηχανοκίνητα συστήματα
  ή με εργαλεία χειρός
 • Μέθοδοι έμφραξης ρ.σ.
 • Ενδοπεριοδοντικά προβλήματα
 • Ενδοδοντική θεραπεία σε δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο
 • Διακλυσμοί ρ.σ.
 • Φάρμακα στην Ενδοδοντία
 • Αντιμετώπιση ιατρογενών προβλημάτων
 • Αποκατάσταση μύλης ΕΘ δοντιών
 • Συνεργασία οδοντιάτρου-ενδοδοντολόγου

Just another Focus On Health Events site

en_USEnglish
en_USEnglish